Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 10 marca 2020 roku

Uchwała nr 9 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie zmiany dostawcy mobilnych usług telekomunikacyjnych dla Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , 

a także w związku z § 2 pkt 7 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1 Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej "Związkiem", postanawia wymówić umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych firmie 

  • T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02 – 674 Warszawa, o nr klienta 1.02798635.

2. Usługi telekomunikacyjne związane z zapewnieniem niezbędnej ilości numerów telefonii komórkowej, a także mobilnego sygnału internetowego, Związek przeniesie do firmy Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, w ramach scalenia posiadanych już usług w tym podmiocie.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.