Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 10 marca 2020 roku

Uchwała nr 10 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie Honorowymi Odznakami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego działaczy klubów zrzeszonych w Leszczyńskim Okręgowym Związku Strzelectwa.

Na podstawie § 39 pkt 10 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej "Związkiem", po rozpatrzeniu wniosku swojego członka zwyczajnego: Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa (nr rej. 1/OZS/W2/11), a także mając na uwadze zasługi poczynione dla rozwoju powyższego Związku i jego statutowej działalności, postanowił wystąpić o nadanie:

1) Brązowej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, następującym osobom:

a) Adrian CHDZIAK,
b) Marian HERRMANN,
c) Andrzej KANIEWSKI
d) Marek MALINOWSKI
e) Michał MUSIAŁ,
f) Artur MATUSZAK,
g) Henryk WĘCKOWSKI,
h) Norbert SZNYCER,
i) Jurand KOPUT;

2) Srebrnej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, następującym osobom:

a) Przemysław NOWAK,
b) Ryszard WEGNER,
c) Grzegorz JASKUŁA,
d) Janusz OLSZYK,
e) Czesław KUCHARSKI.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.