Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 10 marca 2020 roku

Uchwała nr 8 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie przeznaczenia własnych środków finansowych na wyposażenie siedziby Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 5 w związku z § 54 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także w związku z § 2 pkt 15 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1 Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej "Związkiem", rezerwuje kwotę 15 000,00 zł (piętnaścietysięcy złotych 00/100), pochodząca z własnych środków finansowych, na kompleksowe wyposażenie siedziby Związku, pod adresem: 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 36.

2. Środki finansowe określone w ust. 1, mogą zostać wykorzystane na zakupy sprzętu teleinformatycznego w postaci smartfonów z akcesoriami, do obsługi łączy telefonii komórkowej, wykorzystywanych przez Zarząd i inne organy Związku.

3. Ewentualne zwiększenie środków finansowych, niezbędnych do wykonania zakupów w ramach zarezerwowanej kwoty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w kwocie nie przekraczającej 20% wartości ogólnej kwoty faktur zakupowych.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.