Kalendarz WZSS 2024

Poniżej publikujemy link do Kalendarza Wielkopolskich Zawodów Strzeleckich 2024, po drugiej weryfikacji zgłoszeń.

Zgodnie z punktem 12 wytycznych do opracowania kalendarza strzeleckich zawodów sportowych WZSS na rok 2024, drugi termin opracowania podstawowego kalendarza na rok 2024 upłynął w dniu 31 stycznia 2024 roku. Druga, pełna wersja kalendarza została opracowana na podstawie nadesłanych propozycji i przyjęta uchwała przez Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2024 roku. 

Wszelkie zmiany terminów zawodów lub zgłoszenia zawodów, które nie zostały umieszczone w publikowanym kalendarzu, proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenia te będą weryfikowane na bieżąco przez Kolegium Sędziów Związku.

Kalendarz Wielkopolskich Zawodów Strzeleckich 2024 - V.2

Poniżej publikujemy link do Kalendarza Wielkopolskich Zawodów Strzeleckich 2024.

Zgodnie z punktem 12 wytycznych do opracowania kalendarza strzeleckich zawodów sportowych WZSS na rok 2024, pierwszy termin opracowania podstawowego kalendarza na rok 2024 upłynął w dniu 15 grudnia 2023 roku. Pierwsza wersja kalendarza została opracowana na podstawie nadesłanych propozycji i przyjęta uchwała przez Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2023 roku. Druga weryfikacja zgłoszeń oraz uzupełnienie kalendarza nastąpi po dniu 31 stycznia 2024 roku, który jest ostateczną datą zgłaszania zawodów do kalendarza imprez na rok 2024. Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi, organizatorem zawodów strzeleckich, umieszczonych w kalendarzu Związku, może być jedynie klub posiadający aktualną licencję klubową PZSS (pkt 1 wytycznych). Zgodnie z informacją uzyskaną z PZSS, w związku z przedłużającym się procesem przedłużania licencji klubowych na rok 2024, wszystkie kluby, których wnioski o przedłużenie licencji miały status "złożono ponownie w PZSS" otrzymały warunkowe przedłużenie licencji klubowej do dnia 31.03.2024 roku. Tak więc prosimy kluby, które dotychczas nie przesłały jeszcze swoich propozycji do kalendarza, a posiadają ważną na rok 2024 licencję klubową (również tę warunkową o której mowa powyżej) o zachowanie terminu zgłoszeń do drugiej weryfikacji, co usprawni proces tworzenia kalendarza. Propozycje zawodów proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kalendarz Wielkopolskich Zawodów Strzeleckich 2024

Poniżej publikujemy wytyczne do opracowania kalendarza strzeleckich zawodów sportowych na rok 2024. Zawody mogą zgłaszać tylko licencjonowane kluby. Wzorem lat poprzednich przeprowadzona zostanie dwustopniowa weryfikacja nadesłanych zgłoszeń. Termin nadsyłania propozycji zawodów strzeleckich do sporządzenia podstawowego kalendarza na rok 2024 upłynie w dniu 15 grudnia 2023 roku. Druga weryfikacja zgłoszeń oraz uzupełnienie kalendarza imprez nastąpi po dniu 31 stycznia 2024 roku, który jest ostateczną datą zgłaszania zawodów do kalendarza imprez na rok 2024. Nie ulegają zmianie pozostałe zasady zgłaszania oraz opłacania proponowanych zawodów, zgodnie z Regulaminem składek i innych opłat członkowskich WZSS. Adres mailowy na który należy przesłać zgłoszenia:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto zmianie uległ nr konta, na który należy przesyłać wpłaty. Prawidłowy nr konta, to:

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36
29 1090 1362 0000 0001 5491 6226

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania: