Przepisy, regulaminy obowiązujące w sporcie strzeleckim

Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego w konkurencjach objętych programem ISSF na lata 2022 -2024 - aktualizacja 23.08.2022 
Regulamin powoływania kadry narodowej w strzelectwie sportowym
Program nauczania strzelectwa klasy IV-VIII
Druki zgłoszenia zawodników do udziału w zawodach (karabin, pistolet, rzutki) 
Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym

Konkurencje Strzeleckie nie objęte przepisami ISSF

Zbiór regulaminów PZSS dla konkurencji nie objętych przepisami ISSF na lata 2022 - 2024
Regulamin Regionu IPSC Polska
Odznaki strzeleckie w strzelectwie czarnoprochowym

PRZEPISY ISSF

Przepisy ISSF i interpretacje Kolegium Sędziów

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Skład Kolegium Sędziów PZSS i plan pracy
Komunikaty Kolegium Sędziów PZSS
Regulamin KS PZSS i licencje sędziowskie
Delegaci Techniczni PZSS i obserwatorzy WZSS 

Organizacja zawodów
Terminy kursów

Dokumenty Komisji licencyjno - patentowej

Tabela opłat PZSS - nowa od 1 stycznia 2022 roku

LICENCJE ZAWODNICZE

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego - (aktualizacja 01.08.2020)
Wzór licencji uprawniającej do do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie wyłącznie w konkurencjach pneumatycznych

LICENCJE KLUBOWE

Regulamin uzyskiwania i utraty członkostwa w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyznania, odmowy przyznania i cofania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim - (obowiązuje) od 26.10.2023)

Od dnia 1 listopada 2023 kluby zainteresowane wstąpieniem do PZSS i uzyskaniem licencji składają wniosek wyłącznie elektronicznie. Dostęp do funkcji składania tego wniosku nadawać będą wojewódzkie związki po przyjęciu danego klubu w poczet członków. Do wniosku w systemie wnioskodawca dołącza skan oświadczenia Klubu oraz zaświadczenie WZSS o członkostwie.

Link do druków


LICENCJE TRENERSKIE

Regulamin przyznawania licencji trenerom strzelectwa sportowego (aktualizacja: 4.05.2017)
Wniosek o przyznanie licencji trenera strzelectwa sportowego

Program wzorcowy kursu instruktorskiego w sporcie strzeleckim
Regulamin procedury zatwierdzania kursów instruktora sportu strzeleckiego i wydawania legitymacji instruktora sportu strzeleckiego
Wniosek o zatwierdzenie kursu Instruktorów Strzelectwa

EGZAMINY PATENTOWE

Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki) (aktualizacja 01.08.2020)
Standardy obowiązujące podczas egzaminu praktycznego na patent strzelecki
Program kursu do egzaminu na patent strzelecki
Wniosek o uaktualnienie patentu strzeleckiego

Plastikowa karta patentu - W celu uzyskania plastikowej karty patentu prosimy przesłać drogą mailową prośby o jej wydanie, wraz z załączonym dowodem opłaty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

PROWADZĄCY STRZELANIE

Regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie (obowiązuje od 01.01.2023)
Wzór listy absolwentów

Regulaminy Komisji dyscyplinarnej, zmiany barw klubowych, wyróżnień i odznaczeń

PRZEPISY DYSCYPLINARNE

Przepisy Dyscyplinarne Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego  - Regulamin Dyscyplinarny

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

Regulamin zmiany barw klubowych
Karta zgłoszenia zmiany przynależności klubowej

ODZNAKA HONOROWA PZSS

Regulamin przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (.pdf)
Regulamin przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego - wersja edytowalna wraz z wnioskami

Strzelania czarnoprochowe

Regulamin, rozgrywane dyscypliny, przepisy dodatkowe - ogólne, tarczowe, strzelań do rzutków, ogólne przepisy bezpieczeństwa
Odznaki strzeleckie w strzelectwie czarnoprochowym

Odznaki strzeleckie

Regulamin odznaki strzeleckiej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
Normy na odznaki strzeleckie
Normy na odznaki strzeleckie w konkurencjach dynamicznych