Przepisy, regulaminy obowiązujące w sporcie strzeleckim

Zbiór Regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020

Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym

PRZEPISY ISSF

Techniczne (aktualizacja 18.03 2018) 
Karabin (aktualizacja 18.03.2018) 
Pistolet  (aktualizacja 18.03.2018) 
Aneks A – Przepisy oceny tarcz papierowych (aktualizacja 30.04.2017) 
Rzutki (aktualizacja 15.05.2017) 
Wstępne przepisy konkurencji zespołów mieszanych MIX - trap (NOWE 12.07.2017) 
Interpretacja przepisów 
Ocena (interpretacja) dziesiątek wewnętrznych (A. Kamiński)
Skrócone dane dotyczące parametrów broni sportowej 
Skrócone dane dotyczące czasów konkurencji w strzelectwie sportowym

Dokumenty Komisji licencyjno - patentowej

Tabela opłat PZSS - nowa od roku 2018

LICENCJE ZAWODNICZE

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego
Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim - nowy (24.11.2015)
Załącznik nr 2 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim - nowy (27.04.2014)
Załącznik nr 3 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej - zestawienie zbiorcze - wersja pdf, wersja Word
Załącznik nr 4 - Wzór licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
Załącznik nr 5 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie wyłącznie w konkurencjach pneumatycznych - nowy (25.04.2015)

LICENCJE KLUBOWE

Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim- (nowy - 2018 rok)
Wniosek o przedłużenie licencji klubowej - (nowy - 2018 rok)
Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS i przyznanie licencji klubowej

LICENCJE TRENERSKIE

Regulamin przyznawania licencji trenerom strzelectwa sportowego (obowiązuje od 8.05.2017)
Wniosek o przyznanie licencji trenera strzelectwa sportowego

Regulamin wydawania legitymacji instruktora strzelectwa sportowego potwierdzającej kwalifikacje zawodowe do uzyskania licencji trenerskiej PZSS
Program kursu
Wniosek o zatwierdzenie kursu Instruktorów Strzelectwa Sportowego

EGZAMINY PATENTOWE

Regulamin PZSS dt. przeprowadzania egzaminów na patent strzelecki
Wniosek na patent strzelecki
Program kursu do egzaminu na patent strzelecki

PROWADZĄCY STRZELANIE

Regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie

Regulaminy Komisji dyscyplinarnej, zmiany barw klubowych, wyróżnień i odznaczeń

PRZEPISY DYSCYPLINARNE

Przepisy Dyscyplinarne Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego  - Regulamin Dyscyplinarny

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

Regulamin zmiany barw klubowych
Karta zgłoszenia zawodnika
Karta zgłoszenia zmiany danych zawodnika

ODZNAKA HONOROWA PZSS

Regulamin przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (.pdf)
Regulamin przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego - wersja edytowalna wraz z wnioskami

Strzelania czarnoprochowe

Regulamin, rozgrywane dyscypliny, przepisy dodatkowe - ogólne, tarczowe, strzelań do rzutków, ogólne przepisy bezpieczeństwa
Odznaki strzeleckie w strzelectwie czarnoprochowym

Odznaki strzeleckie

Regulamin odznaki strzeleckiej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
Normy na odznaki strzeleckie. Obowiązują od 1.01.2005 r.
Normy na odznaki strzeleckie w konkurencjach dynamicznych