Skład Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

  1. po wyborach w dniu 15 maja 2017 roku,
  2. po kooptacji Pana Krzysztofa Mączki, na podstawie Uchwały nr 10 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 6 marca 2021 r. w sprawie kooptacji członka Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
  3. po zmianie funkcji Pana Ryszarda Kapłona, na podstawie Uchwały nr 11 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 6 marca 2021 r. w sprawie zmiany funkcji członka Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Prezes  Tomasz Pawlak
V-ce Prezes Urzędujący  Mateusz Dziubek
V-ce Prezes Andrzej Cepa
V-ce Prezes  Ryszard Kapłon
Sekretarz Marek Jankowski
Skarbnik  Wiesław Chiliński
Członek  Zarządu  Marek Zimnoch
Członek  Zarządu  Piotr Leśniewski
Członek  Zarządu  Stanisław Kopaniarz
Członek  Zarządu  Krzysztof Mączka
Członek  Zarządu  Ryszard Bartkowiak