Poznań, dnia 19 października 2017 roku

Uchwała nr 44 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia patronatu nad imprezą o nazwie Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting w roku 2018.

Działając na mocy § 39 pkt 27 w związku z § 10 pkt 13 i 17 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przyjmuje na pisemny wniosek z dnia 28 sierpnia 2017 roku L.dz. WZSS-49/2017, Expo Silesia Sp. z o.o., 41 – 219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124, patronat nad imprezą o nazwie:

  • Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting 2018,

które odbędą się w dniach od 16 do 18 marca 2018 roku w Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.