Nasz nowy adres siedziby Związku jest następujący: 
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 36. 
Adres ten został już wpisany do KRS.