Ze smutkiem informujemy, że w wieku 56 lat zmarł MIROSŁAW MALICKI, współzałożyciel Pilskiego Klubu Strzeleckiego i jego Wiceprezes, zawodnik, trener i sędzia strzelecki. Swoją wieloletnią działalność strzelecką kolega Mirosław rozpoczynał w SKS "Inter-Continental" w Pile, gdzie zajmował się między innymi trenowaniem młodych zawodników w strzelaniach ze strzelb śrutowych do rzutków, jako wielki entuzjasta konkurencji Skeet  i Trap. Jego ogromna strzelecka pasja przyczyniła się do tego, że powstał Pilski Klub Strzelecki, w którego działalność był zaangażowany niemal do ostatnich dni. 

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu. Cześć Jego Pamięci!!!