Poznanń dnia 25 stycznia 2011 r.

Uchwała nr 2 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie ustania członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu podmiotów zrzeszonych za pośrednictwem Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa

Na podstawie Uchwały nr 1/2011 oraz 2/2011 Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa z dnia 17 stycznia 2011 roku, w sprawie skreślenia z ewidencji członkowskiej :

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że członkowstwo niżej wymienionych podmiotów w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego:

1)   Strzeleckie Towarzystwo Sportowe „357”, 62 – 035 Kórnik, os. Prof. Stefana Białoboka;
2)   Sekcja Strzelecka Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Borek Wlkp., 63-810 Borek Wlkp., ul. Powstańców Wlkp. 39a
3)   Sekcja Strzelecka Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Jutrosin, 63-930 Jutrosin, ul. Sportowa 5;
4)   Sekcja Strzelecka Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Kościan, 64-000 Kościan, ul. Polna 12;

ustało z dniem 31 grudnia 2010 roku, na mocy § 21 ust. 1 w związku z § 16 ust. 2 Statutu Związku .

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.