Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 2 marca 2020 roku

Uchwała nr 4 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia składu Kadry Wojewódzkiej Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców oraz Planu Organizacji Szkolenia Kadry Wojewódzkiej Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców na rok 2020.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w związku z Uchwałą nr 47 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia składu kadry trenerskiej do współpracy z Kadrą Wojewódzką Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców na rok 2020, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej "Związkiem", przyjmuje poniższe dokumenty, określające skład oraz program szkolenia Kadry Wojewódzkiej: Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w dyscyplinach strzelectwa sportowego, na rok 2020: 

1) Kadra Wojewódzka Młodzików - Harmonogram planowanych działań;

2) Kadra Wojewódzka Młodzików - Wykaz szkolonych zawodników;

3) Kadra Wojewódzka Młodzików - Plan organizacji szkolenia;

4) Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Harmonogram planowanych działań;

5) Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Wykaz szkolonych zawodników;

6) Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Plan organizacji szkolenia;

7) Kadra Wojewódzka Juniorów - Harmonogram planowanych działań;

8) Kadra Wojewódzka Juniorów - Wykaz szkolonych zawodników;

9) Kadra Wojewódzka Juniorów - Plan organizacji szkolenia;

10) Kadra Wojewódzka Młodzieżowców - Harmonogram planowanych działań;

11) Kadra Wojewódzka Młodzieżowców - Wykaz szkolonych zawodników;

12) Kadra Wojewódzka Młodzieżowców - Plan organizacji szkolenia;

13) Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących – na podstawie postanowień Uchwały nr 47 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia składu kadry trenerskiej do współpracy z Kadrą Wojewódzką Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców na rok 2020.

2. Środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów działania kadr, o których mowa w ust. 1, będą pochodzić z: "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich. ".

3. Dokumenty określone w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do Uchwały:

załącznik nr 1 - Kadra Wojewódzka Młodzików - Harmonogram planowanych działań;

załącznik nr 2 - Kadra Wojewódzka Młodzików - Wykaz szkolonych zawodników;

załącznik nr 3 - Kadra Wojewódzka Młodzików - Plan organizacji szkolenia;

załącznik nr 4 - Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Harmonogram planowanych działań;

załącznik nr 5 - Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Wykaz szkolonych zawodników;

załącznik nr 6 - Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Plan organizacji szkolenia;

załącznik nr 7 - Kadra Wojewódzka Juniorów - Harmonogram planowanych działań;

załącznik nr 8 - Kadra Wojewódzka Juniorów - Wykaz szkolonych zawodników;

załącznik nr 9 - Kadra Wojewódzka Juniorów - Plan organizacji szkolenia;

załącznik nr 10 - Kadra Wojewódzka Młodzieżowców - Harmonogram planowanych działań;

załącznik nr 11 - Kadra Wojewódzka Młodzieżowców - Wykaz szkolonych zawodników;

załącznik nr 12 - Kadra Wojewódzka Młodzieżowców - Plan organizacji szkolenia;

załącznik nr 13 - Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących – na podstawie postanowień Uchwały nr 47 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia składu kadry trenerskiej do współpracy z Kadrą Wojewódzką Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców na rok 2020.

Znowelizowana na podstawie:

Uchwała nr 16 / 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenie wniosków o zmianę zawodników Kadry Wojewódzkiej Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów na rok 2020, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego