Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 26 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 16 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenie wniosków o zmianę zawodników Kadry Wojewódzkiej Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów na rok 2020, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej "Związkiem", zatwierdza wnioski o zmianę zawodników Kadry Wojewódzkiej Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w dyscyplinach strzelectwa sportowego, na rok 2020, w treści stanowiącej załączniki do uchwały.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, skierowane zostaną do Wojewódzkiego Zespołu Metodyczno – Szkoleniowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

3. Po zatwierdzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, zmianie ulegną:

1) Wykaz szkolonych zawodników – MŁODZIK, stanowiący załącznik nr 2;

2) Wykaz szkolonych zawodników – JUNIOR MŁODSZY, stanowiący załącznik nr 5;

3) Wykaz szkolonych zawodników – JUNIOR, stanowiący załącznik nr 8

do Uchwały nr 4 / 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia składu Kadry Wojewódzkiej Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców oraz Planu Organizacji Szkolenia Kadry Wojewódzkiej Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców na rok 2020.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Załączniki do uchwały:

załącznik nr 1 - Wniosek zmiany zawodnika Kadry Wojewódzkiej – strzelectwo młodzik
załącznik nr 2 - Wniosek zmiany zawodnika Kadry Wojewódzkiej – strzelectwo junior młodszy
załącznik nr 3 - Wniosek zmiany zawodnika Kadry Wojewódzkiej – strzelectwo junior