Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego wspólnie z Rawickim Klubem Sportowym "BOCK" w Rawiczu, informuje, że w dniach  2 i 3 lutego 2019 roku odbędzie się kurs w celu uzyskania uprawnień sędziego strzelectwa sportowego klasy III oraz podwyższenie na klasę II i klasę I oraz sędziów strzelectwa dynamicznego IDPA klasy III i podwyższenie na klasę II. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Osoby nie spełniające postanowień regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie.

Odpłatność wynosi :

  • 350,00 zł. za kurs na sędziego strzelectwa sportowego i dynamicznego IDPA kl. III,
  • 150,00 zł. za kurs sędziowski na podwyższenie klasy strzelectwa sportowego i dynamicznego IDPA.

Organizator zapewnia przepisy, regulaminy PZSS, materiały szkoleniowe i wydanie licencji sędziowskiej.

Opłatę należy dokonać na konto:

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
60 – 791 Poznań, ul. Reymonta 35

29 1240 6625 1111 0010 5032 7538

z dopiskiem „za kurs sędziego strzelectwa sportowego i dynamicznego Rawicz”, do dnia 20 stycznia 2019 r.

Miejsce kursu – Strzelnica Sportowa OSiR Rawicz – Sierakowo ul. Leśna. Zgłoszenia do kursów znajduje się na stronie internetowej RKS "BOCK" w Rawiczu, które należy wypełnić i przesłać elektronicznie w terminie do 20 stycznia 2019 roku.
LINK DO ZGŁOSZENIA.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Ryszard Kapłon tel. kom. 605 583 119
  • Piotr Domaniecki tel. kom. 512 590 020

Poniżej lokalizacja strzelnicy w Rawiczu: