RKS "BOCK" Rawicz informuje, że w dniach od 2 do 3 lutego 2019 roku, podczas Kursu Sędziowskiego, przeprowadzony zostanie dodatkowo Kurs w celu uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w regulaminie uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS. Osoby nie spełniające postanowień regulaminu (czytaj) nie zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i wydanie legitymacji. Odpłatność wynosi: - 250 zł. Opłatę należy dokonać na konto:

Rawicki Klub Sportowy "BOCK" w Rawiczu, 63-900 Rawicz ul. Spokojna 1a
26 1500 2110 1221 1001 2394 0000
z dopiskiem "za kurs prowadzącego strzelanie", do dnia 20 stycznia 2019 r.

Miejsce kursu – Strzelnica Sportowa OSiR Rawicz – Sierakowo ul. Leśna. Zgłoszenia na kurs (kliknij tutaj), należy wypełnić i przesłać elektronicznie w terminie do 20 stycznia 2019 r.

Grodziski Klub Strzelecki "GRYF" informuje, że w dniach 26 - 27 stycznia 2018 roku na strzelnicy Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju odbędzie się kurs pozwalający uzyskać uprawnienia prowadzącego strzelanie. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w regulaminie (zobacz) uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie, wniesienie opłaty (ilość miejsc ograniczona) oraz wypełnienie formularza (kliknij tutaj). Odpłatność za kurs wynosi 250 zł. Opłatę należy dokonać na konto:

Grodziski Klub Strzelecki GRYF ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski
konto: 93 9063 0008 0000 0024 9643 0001
z dopiskiem opłata za kurs prowadzącego strzelanie.

Szczegóły na stronie GKS "GRYF" Grodzisk Wlkp