Poznań, dnia 16 lutego 2009 roku

Uchwała nr 6 / 2009

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 2 / 2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie przekazania środków finansowych pochodzących z dotacji
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa.


W związku z koniecznością uregulowania przez Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa składki członkowskiej w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, a także w celu uniknięcia zbędnych operacji bankowych, Zarząd WZSS postanawia:

§ 1.

Kwotę należną Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa w wysokości określonej w załączniku do Uchwały nr 2 / 2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku Zarządu WZSS, przekazać w wysokości pomniejszonej o składkę członkowską za rok 2009, wyliczoną na podstawie Regulaminu Składkowego WZSS.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.