Poznań, dnia 24 października 2014 roku


Uchwała nr 22 / 2014
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie Honorowymi Odznakami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego działaczy Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa.Na podstawie § 39 pkt 10 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.    

Zarząd WZSS w Poznaniu na podstawie pisemnego wniosku Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa z dnia 24 października 2014, rejestr WZSS-25/2014, postanowił wystąpić o nadanie:

1)    Złotej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Panu Ryszardowi Bartkowiakowi;
Panu Wiesławowi Gabryelskiemu;

2)    Srebrnej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Panu Ireneuszowi Erencowi;
Panu Stanisławowi Spychale;

3)    Brązowej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Panu Janowi Błaszczykowi;
Panu Michałowi Gabryelskiemu;
Panu Romualdowi Gackowi;
Panu Grzegorzowi Jaskule;
Panu Zdzisławowi Kaczmarkowi;
Panu Maciejowi Kandulskiemu;
Panu Adamowi Krzyżaniakowi;
Panu Czesławowi Kucharskiemu;
Panu Pawłowi Smolarkowi;
Panu Marianowi Zielińskiemu.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.