Poznań, dnia 9 sierpnia 2013 rokuUchwała nr 17 / 2013

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie Honorowymi Odznakami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
działaczy RKS "BOCK" w Rawiczu.Działając na mocy § 39 pkt 10 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.    

Zarząd WZSS w Poznaniu w związku z planowanymi obchodami rocznicy powstania RKS "BOCK" w Rawiczu, a także mając na uwadze zasługi poczynione dla rozwoju powyższego klubu i jego statutowej działalności, postanowił wystąpić o nadanie:

1)    Złotej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

  • Panu Andrzejowi Radzimskiemu
2)    Brązowej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

  • Panu Robertowi Kowalskiemu
  • Panu Przemysławowi Depczyńskiemu
  • Panu Wojciechowi Piasny
  • Panu Krzysztofowi Radzimskiemu
  • Pani Soni Wojtal
§ 2.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.