Poznań, dnia 10 kwietnia 2013 roku


Uchwała nr 11 / 2013

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wystąpienia do Walnego Zebrania Delegatów Związku z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 12 w związku z § 14 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu postanawia wystąpić do Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Związku, zwołanego na dzień 15 maja 2013 roku z wnioskiem o nadanie godności:

Członka Honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

następującym osobom:

1)     Pan Bogdan Pokładecki – Od 1996 Prezes Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa w Lesznie, twórca jego osiągnięć i sukcesów, organizator szkolenia i zawodów we współzawodnictwie sportowym, sędzia strzelectwa sportowego klasy pierwszej, popularyzator sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim;

2)     Pan Jerzy Hyży – członek Komitetu Założycielskiego WZSS, Wiceprezes Urzędujący Związku w dwóch kolejnych kadencjach władz, obecnie członek Zarządu, twórca i współzałożyciel wielu klubów na terenie naszego województwa, wieloletni trener, sędzia i działacz, popularyzator sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim;

3)     Pan Wojciech Hajdasz – członek Komitetu Założycielskiego WZSS, Wiceprezes Związku we wszystkich kolejnych kadencjach władz, wieloletni działacz i organizator szkolenia młodzieży, popularyzator sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim;

4)     Pan Henryk Anders – wieloletni trener młodzieży, twórca wielu sukcesów zawodników i zawodniczek, wybitny sędzia, trener i działacz, popularyzator sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim;

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.