Poznań, dnia 10 kwietnia 2013 rokuUchwała nr 6 / 2013

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustania członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju przy ZR LOK w Poznaniu zrzeszonego za pośrednictwem Leszczyńskiego Okręgowego Związku StrzelectwaNa podstawie Uchwały nr 5/2013 Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa z dnia 13 lutego 2013 roku, w sprawie skreślenia z członkostwa w LOZS, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że członkowstwo Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju przy ZR LOK w Poznaniu, zarejestrowanego pod nr ewidencyjnym 3/W2/11, ustało z dniem 13 lutego 2013 roku, na mocy § 21 ust. 1 w związku  z § 16 ust. 2 Statutu Związku .

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.