Traci swoją moc na podstawie Uchwały nr 32 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wykonania pieczęci niezbędnych do funkcjonowania organów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Poznań, dnia 28 marca 2012 roku

Uchwała nr 15 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia do użycia pieczęci
dla Przewodniczącego Kolegium Sędziów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

Na podstawie § 6 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, a także w oparciu o zapisy § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS w Poznaniu, wprowadza się do użycia pieczęć o następującej treści:

Przewodniczący
Kolegium Sędziów
WZSS w Poznaniu
Stanisław Kopaniarz
Sędzia Klasy Państwowej

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Traci swoją moc na podstawie Uchwały nr 32 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wykonania pieczęci niezbędnych do funkcjonowania organów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.