Poznań, dnia 22 grudnia 2011 rokuUchwała nr 26 / 2010

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie przekazania środków finansowych pochodzących z dotacji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa.


Na podstawie § 39 pkt 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  w związku z § 2 ust. 3 Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2009 roku pomiędzy WZSS i LOZS , postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego po analizie przedstawionych przez Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa dokumentów finansowych, potwierdzających opłaty tego związku poniesione w roku 2011 na wynajem obiektów do przeprowadzenia zawodów strzeleckich oraz inne działania podjęte w celu realizacji zadań statutowych, postanawia zrefundować przedmiotowe koszty w wysokości:

  • 3 000,00 zł (trzytysiące złotych 00/100)
2.    Zestawienie dokumentów finansowych stanowiących podstawę do przyznania refundacji określonej w ust. 1, zawiera poniższa tabela:

Wartość faktury, rachunku lub KP

data operacji

rodzaj dokumentu

nr dokumentu

tytuł faktury, rachunku lub KP

250,00 zł

17 kwietnia 2011

KP

09/2011

Użyczenie strzelnicy na zawody  - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym

200,00 zł

23 maja 2011

F – VAT

301/2011

Wynajem strzelnicy w dniu 22.05.2011 Gmina Grodzisk Wlkp.

123,00 zł

31 maja 2011

F - VAT

17/V/11

Korzystanie z obiektu strzelnicy Koło Łowieckie Nr 19 „JELEŃ” w Piaskach

347,97 zł

29 czerwca 2011

F - VAT

311/2011

Rzutki MW 59/S z dnia 26.06.2011 ZO PZŁ w Poznaniu

200,00 zł

7 sierpnia 2011

KP

34/2011

Użyczenie strzelnicy „TARCZA” Szamotuły

250,00 zł

27 sierpnia 2011

KP

47/2011

Wynajem strzelnicy – Bractwo Kurkowe we Wronkach

200,00 zł

25 września 2011

KP

35/2011

Użyczenie strzelnicy „TARCZA” Szamotuły

200,00 zł

16 października 2011

KP

18/2011

Użyczenie strzelnicy na zawody  - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym

225,00 zł

29 października 2011

KP

--------------------

wynajem strzelnicy LESNA Leszno 29.10.2011

200,00 zł

7 listopada 2011

F – VAT

713/2011

Wynajem strzelnicy w dniu 06.11.2011 Gmina Grodzisk Wlkp.

300,00 zł

26 listopada 2011

KP

192/11

Udostępnienie obiektu strzelnicy – LOK OSZK Kościan

600,00 zł

11 grudnia 2011

KP

12/12/11

Użyczenie strzelnicy KBS Śrem – 05.03.2011 i 11.12.2011

300,00 zł

18 grudnia 2011

KP

20/2011

Użyczenie strzelnicy na zawody  - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym

 

3 395,97 zł

RAZEM


§ 2.

1.    Postanowienia § 1 wynikają bezpośrednio z wniosku Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego L.dz. WZSS 104/11 z dnia 18 listopada  2011 roku, złożonego w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego w celu uzyskania dotacji, na podstawie Uchwały Zarządu PZSS nr 18/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku.

2.    Refundacja określona w § 1 ust. 1, zostanie całkowicie sfinansowana ze środków uzyskanych z Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, otrzymanych na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3.    Środki finansowe określone w § 1 ust. 1, zostaną przekazane przelewem na konto Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa.

§ 3.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.