Poznań, dnia 15 kwietnia 2009 roku

Traci swoją moc na podstawie Uchwały nr 32 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wykonania pieczęci niezbędnych do funkcjonowania organów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Pozostają w użytku i zachowują swoją moc pieczątki określone w § 1 ust. 1 i 3 oraz § 3 uchwały.

Uchwała nr 14 / 2009

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia do użycia pieczęci dla Zarządu
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

Na podstawie § 6 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, a także w oparciu o zapisy § 6 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS w Poznaniu, wprowadza się do użycia pieczęci o następującej treści:

1.

Z upoważnienia Prezesa Wielkopolskiego
Związku Strzelectwa Sportowego
Wiceprezes Urzędujący Wielkopolskiego
Związku Strzelectwa Sportowego

Mateusz Dziubek

2.

Z upoważnienia Prezesa Wielkopolskiego
Związku Strzelectwa Sportowego
Wiceprezes Wielkopolskiego
Związku Strzelectwa Sportowego

Wojciech Hajdasz

3.

Wiceprezes Urzędujący
Wielkopolskiego Związku
Strzelectwa Sportowego

Mateusz Dziubek

4.

Skarbnik
Wielkopolskiego Związku
Strzelectwa Sportowego

Dawid Migała

 

§ 2.

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS w Poznaniu, wprowadza się do użycia pieczęci o następującej treści:

Członek Zarządu
Wielkopolskiego Związku
Strzelectwa Sportowego

Jerzy Hyży


§ 3.

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS w Poznaniu, wprowadza się do użycia pieczęci o następującej treści:

1.

WZSS w Poznaniu
ZA ZGODNOŚĆ

2.

Wpłynęło do Biura WZSS w Poznaniu

w dniu ………………………….....……

L.dz. ……………………………………

3.

Wielkopolski Związek Strzelectwa
Sportowego w Poznaniu

L.dz. …………………………………

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Traci swoją moc na podstawie Uchwały nr 32 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wykonania pieczęci niezbędnych do funkcjonowania organów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Pozostają w użytku i zachowują swoją moc pieczątki określone w § 1 ust. 1 i 3 oraz § 3 uchwały.