Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 5 października 2021 roku

Uchwała nr 31 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 5 października 2021 r.
w sprawie wyrobienia członkom Zarządu Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także w oparciu o wniosek złożony i przegłosowany podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku w dniu 15 maja 2019 roku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywany dalej „Związkiem”, wyrobi osobom wchodzącym w jego skład kwalifikowany podpis elektroniczny.

2. Wraz z podpisami, o których mowa w ust. 1, Zarząd Związku wyrobi również stempel elektroniczny organizacji dla Związku. 

3. Postanowienia ust. 1 obejmują także odnowienie certyfikatów cyfrowych podpisu elektronicznego tym członkom Zarządu Związku, którzy otrzymali go na mocy Uchwały nr 25 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wyrobienia członkom Zarządu Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

4. Koszty realizacji ust. 1 –  3 zostaną pokryte z własnych środków finansowych Związku.

§ 2. Wykonanie postanowień § 1, zleca się członkowi Zarządu Związku – Panu Markowi Jankowskiemu.

§ 3. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.