Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 23 listopada 2020 roku

Uchwała nr 25 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie ustania członkostwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. Ks. Kazimierza Jagielskiego z siedzibą w Raszkowie, zrzeszonego za pośrednictwem Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa.

Na podstawie § 39 pkt 11 lit. b) w związku z § 21 ust. 1  Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa z dnia 18 października 2020 roku, w sprawie skreślenia z członkostwa w LOZS, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, stwierdza, że członkostwo w Związku:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. Ks. Kazimierza Jagielskiego z siedzibą w Raszkowie
nr rejestru Związku 16/W2/11
przyjętej do Związku na podstawie § 2 pkt 23 Uchwały nr 16 / 2008 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, 

ustało z dniem 31 października 2020 roku, na mocy § 21 ust. 1 w związku z § 16 ust. 2 Statutu Związku.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą stanowiącą od dnia 31 października 2020 roku.