Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 23 listopada 2020 roku

Uchwała nr 23 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 23 listopada 2020 roku
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Rawickiego Klubu Sportowego „BOCK”.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności członka zwyczajnego:

  • Rawicki Klub Sportowy „BOCK” z siedzibą w Rawiczu (11/W1/11);

z dnia 27 października 2020 roku, L.dz. WZSS-20/2020, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 15 000,00 zł (pietnaścietysięcy złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie zakupu elektronicznego systemu sterowania konkurencji olimpijskich Trap oraz Skeet firmy Multi-Pull, dedykowanego do strzelań we wskazanych konkurencjach dyscypliny strzeleckiej strzelba gładkolufowa, przeznaczonego do wyposażenia strzelnicy sportowej w Rawiczu Dębnie.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie przelewu środków finansowych Związku na rachunek bankowy Rawickiego Klubu Sportowego „BOCK” z siedzibą w Rawiczu.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoją moc wraz z dniem realizacji zakupu, o którym mowa w § 1 ust. 1.