Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 6 sierpnia 2020 roku

Uchwała nr 18 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 6 sierpnia 2020 roku
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Stowarzyszenia „DYWIZJON” w Poznaniu.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności:

  • Stowarzyszenie „DYWIZJON” w Poznaniu (41/W1/17),

z dnia 29 czerwca 2020 roku, L.dz. WZSS-7/2020, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 5 000,00 zł (pięćtysięcy złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie organizacji w dniach 5 i 6 września 2020 roku w miejscowości Nieczajna, zawodów o nazwie: Mistrzostwa Polski Strzelba IPSC.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie przelewu środków finansowych Związku na rachunek bankowy Stowarzyszenia „DYWIZJON” w Poznaniu.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym 

na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.