Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 26 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 13 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego za rok 2019.

Działając na mocy § 39 pkt 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, przyjmuje Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2019, w formie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przedłożone pod obrady najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Związku, celem jego zatwierdzenia. 

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały:
BILANS - sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 – Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego ul. Starołęcka 36; 61-361 Poznań NIP: 779-21-45-389 REGON: 634158061