Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 2 marca 2020 roku

Uchwała nr 6 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie pokrycia kosztów pobytu na Mistrzostwach Europy w dyscyplinie strzelba gadkolufowa, sędziemu klasy międzynarodowej, członkowi Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Michałowi Gabryelskiemu.

Na podstawie § 39 pkt 11 lit. b) w związku z § 21 ust. 1  Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. 1 Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, postanawia pokryć koszty pobytu na Mistrzostwach Europy w dyscyplinie strzelba gładkolufowa, które odbędą się we Francji w miejscowości Châteauroux, członkowi Kolegium Sędziów Związku, sędziemu międzynarodowemu z licencją klasy "B" Michałowi Gabryelskiemu, w kwocie nieprzekraczającej 5 000,00 zł (pięćtysięcy złotych 00/100).

2. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, nastąpi poprzez opłacenie Faktury VAT, wystawionej przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, po zakończeniu imprezy, o której mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.