Poznań, dnia 22 marca 2017 roku

Uchwała nr 15 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2017 – 2020

Działając na mocy § 39 pkt 21 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, w oparciu o § 29 ust. 1 i 2 Statutu Związku, określa następującą liczbę delegatów, poszczególnych członków zwyczajnych Związku w kadencji władz w latach 2017 – 2020:

L.p. Nazwa Podmiotu Symbol Wykazu Rejestru WZSS Łączna ilość delegatów podmiotu
1 Klub Strzelecki „MAGNUM” Poznań 1 / W1 / 11 1
2 Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” Kalisz 2 / W1 / 11 4
3 Klub Strzelectwa Sportowego LOK "GILZA" Pleszew 3 / W1 / 11 4
4 Klub Strzelectwa Sportowego LOK "VIS" Gostyń 4 / W1 / 11 6
5 Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” Poznań 7 / W1 / 11 4
6 Sekcja Strzelecka – Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD” Poznań 9 / W1 / 11 6
7 Sekcja Strzelecka Bractwa Kurkowego Rawicz 10 / W1 / 11 1
8 Rawicki Klub Sportowy "BOCK" 11 / W1 / 11 4
9 Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” Kalisz 12 / W1 / 11 4
10 Strzelecki Klub Sportowy „DWÓR GRUNWALDZKI” Poznań 13 / W1 / 11 3
11 Strzelecki Klub Sportowy „INTER – CONTINENTAL” Piła 14 / W1 / 11 7
12 Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” Biedrusko 15 / W1 / 11 2
13 Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” Piła 17 / W1 / 11 2
14 Uczniowski Klub Strzelecki LOK „LESNA” Leszno 18 / W1 / 11 2
15 Wielkopolski Klub Strzelecki „GRUNWALD” Poznań 19 / W1 / 11 3
16 Wielkopolskie Towarzystwo Sportowe „TARCZA 96” Poznań 20 / W1 / 11 3
17 Kurkowe Bractwo Strzeleckie Margonin 22 / W1 / 11 1
18 Międzyszkolny Klub Sportowy „MUSZKIET” Wieleń 23 / W1 / 11 1
19 Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „WIARUS” Oborniki Wlkp. 24 / W1 / 12 1
20 Sekcja Strzelectwa Sportowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Śrem 25 / W1 / 12 1
21 Pilski Klub Strzelecki 26 / W1 / 12 1
22 European Security Academy Shooting Club 27 / W1 / 12 1
23 Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych 28 / W1 / 12 1
24 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Borku Wielkopolskim 30 / W1 / 12 1
25 Kurkowe Bractwo Strzeleckie Koźmin Wlkp. 32 / W1 / 14 1
26 Klub Strzelectwa Sportowego LOK "MUSZKIET" Konin 34 / W1 / 15 1
27 Klub Strzelecki "DEFENDU" Spółka z o.o. Poznań 35 / W1 / 15 3
28 Stowarzyszenie "ZBROJOWNIA" Czapury 37 / W1 / 16 7
29 TMA 1993 Group Spółka z o.o. Kalisz 38 / W1 / 17 2
30 Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa 1 / OZS / W2 / 11 12


Łącznie delegatów 90

 2. Szczegółowe wyliczenia ogólnej ilości delegatów dla poszczególnych członków zwyczajnych Związku w oparciu o przepisy § 29 ust. 1 i 2 Statutu Związku, przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.