Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Tarnowo Podgórne, dnia 28 lipca 2021 roku.

Uchwała nr 11 / 2021
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie zobowiązania Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do wyznaczenia kandydatów do władz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie.

Na podstawie § 33 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, mając na uwadze kompetencję Zarządu Związku, wynikającą z § 39 pkt 8 Statutu Związku, uznając jednocześnie, że wybór osób mających kandydować do władz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „PZSS”, w kadencji na lata 2021 – 2024, należy do działań strategicznych Związku, wynikających z § 33 pkt 2 Statutu Związku, zobowiązuje Zarząd Związku do wyznaczenia kandydatów do władz PZSS, na najbliższe Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze PZSS, według zasad wynikających z § 21 ust. 3 Statutu PZSS, w sposób zapewniający rozwój dyscyplin strzelectwa sportowego wynikający z celów statutowych zarówno Związku, jak i PZSS.

§ 2. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 71 spośród 91 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2. Za przyjęciem uchwały głosowało 71 delegatów, żaden delegat nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 28 lipca 2021 roku, przy obecności 78,02% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1, w związku z § 31 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoją moc po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego PZSS, na nową kadencję władz, w latach 2021 – 2024.