Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Tarnowo Podgórne, dnia 28 lipca 2021 roku.

Uchwała nr 4 / 2021
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie nadania godności Członka Honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na wniosek Zarządu Związku, wyrażony w Uchwale nr 19 / 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 8 lipca 2021 r., w sprawie wystąpienia do Walnego Zebrania Delegatów Związku z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój strzelectwa sportowego na terenie Wielkopolski, postanawia nadać godność:

Członka Honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

następującym osobom:

1) Pan Leonard Kostera – wieloletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku, piastujący tę funkcję od 2005 roku, wybitny działacz Związku, który swoją społeczną pracą przyczynił się do jego pozycji na arenie krajowej;

2) Pan Kazimierz Sadowski – wieloletni i zasłużony działacz oraz trener młodzieży, który swoją długoletnią pracę trenerską związał z czołowym wielkopolskim klubem SKS „INTERCONTINENTAL” w Pile, gdzie nadal kontynuuje swoją misję w sporcie dzieci i młodzieży, sędzia klasy państwowej oraz pierwszy Prezes Związku piastujący tę funkcję do roku 2008;

§ 2. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 71 spośród 91 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2. Za przyjęciem uchwały głosowało 71 delegatów, żaden delegat nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 28 lipca 2021 roku, przy obecności 78,02% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1, w związku z § 31 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.