Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

 

Tarnowo Podgórne, dnia 28 lipca 2021 roku.

Uchwała nr 3 / 2021
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia nr 26/2021/WZS wraz z Preliminarzem Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2021.

Na podstawie § 33 pkt 16 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, wprowadza w życie Porozumienie nr 26/2021/WZS wraz z Preliminarzem Wydatków, zawarte w dniu 18 stycznia 2021 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, Związkiem, na rok 2021, przyjęte Uchwałą nr 1 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2021, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na mocy upoważnienia udzielonego przez WZD Związku w Uchwale nr 4 / 2020 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2021.

§ 2. 1. WZD Związku upoważnia jednocześnie Zarząd Związku, do dokonywania nowelizacji dokumentu określonego w § 1, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania Związku.

2. Nowelizacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przedstawione przez Zarząd Związku na najbliższym WZD wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia.

§ 3. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 71 spośród 91 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2. Za przyjęciem uchwały głosowało 71 delegatów, żaden delegat nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 28 lipca 2021 roku, przy obecności 78,02% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1, w związku z § 31 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoja moc w dniu 31 grudnia 2021 roku. 

  1. Porozumienia nr 26/2021/WZS z dnia 18 stycznia 2021 r. 
  2. Preliminarz 2021