Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Tarnowo Podgórne, dnia 23 września 2020 roku.

Uchwała nr 2 / 2020
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 roku Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 33 pkt 14 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, przyjmuje Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2019 roku Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

2. WZD Związku postanawia, że strata bilansowa za 2019 rok zostanie pokryta z przyszłych wpływów finansowych Związku.

§ 2. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 45 spośród 98 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2. Za przyjęciem uchwały głosowało 45 delegatów, żaden delegat nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 23 września 2020 roku, przy obecności 45,91% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w drugim terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1, w związku z § 31 ust. 3 pkt 2 Statutu Związku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.