Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.


 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2019 roku.

Uchwała nr 2 / 2019
Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia nr 272/2019 wraz z Preliminarzem Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2019.

 

Na podstawie § 33 pkt 16 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, wprowadza w życie Porozumienie nr 272/2019 wraz z Preliminarzem Wydatków na rok 2019, zawarte w dniu 11 stycznia 2019 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, Związkiem, przyjęte Uchwałą nr 8 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2019, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na mocy upoważnienia udzielonego przez WZD Związku w Uchwale nr 5 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r., w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2019.

§ 2. 1. WZD Związku upoważnia jednocześnie Zarząd Związku, do dokonywania nowelizacji dokumentu określonego w § 1, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania Związku.

2. Nowelizacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przedstawione przez Zarząd Związku na najbliższym WZD wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia.

§ 3. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 58 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2. Za przyjęciem uchwały głosowało 58 delegatów, żaden delegat nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 15 maja 2019 roku, przy obecności 59,79% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 Statutu Związku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoja moc w dniu 31 grudnia 2019 roku.