Przewodniczący Komisji ds. Strzelectwa IPSC
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

 Leszek Madajewski

Członkowie Komisji ds. Strzelectwa IPSC
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Przemysław Męcwel
Jurand Koput

Skład powołany Uchwałą nr 12 / 2010 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw strzelectwa IPSC Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.