Organizator zawodów "Rozpoczęcie sezonu 2019", które miały się odbyć w dniu 13 stycznia 2019 roku (niedziela) o godz. 09:00, na strzelnicy w Lesznie, przy pl. Kościuszki, informuje, że z przyczyn od niego niezależnych przedmiotowe zawody zostały odwołane.