Kalendarz WZSS 2019

Zarząd Związku na swoim posiedzeniu w dniu 24 października 2018 roku, przyjął Uchwałę nr 36 / 2018 w sprawie wprowadzenia wytycznych do opracowania kalendarza imprez na rok 2019. Poniżej publikujemy wytyczne dotyczące zasad zgłoszenia zawodów do Kalendarza Imprez Strzeleckich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2019. Poniższe wytyczne obejmują również zasady sporządzania komunikatów z zawodów strzeleckich. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń według wskazanych zasad. 

Pobierz dokumenty:

Wytyczne w formacie .pdf

druk zgłoszenia (excel .xls)
druk zgłoszenia (wersja .pdf)
druk zgłoszenia (wersja .ods - open format)