Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na swoim posiedzeniu w dniu 2 marca 2016 roku, Uchwałą nr 3/2016 przyjął Kalendarz Imprez na rok 2016.

Poniżej publikujemy przyjęty kalendarz

Widok Kalendarza Imprez Strzeleckich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2016