Poniżej publikujemy projekt Kalendarza imprez strzeleckich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2016. Poniższy projekt zostanie przedstawiony do wprowadzenia stosowną uchwałą przez Zarząd Związku.
 
KALENDARZ IMPREZ STRZELECKICH WZSS NA ROK 2016 - pdf