Poniżej publikujemy projekt Kalendarza imprez strzeleckich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2016. Poniższy projekt zostanie przedstawiony do wprowadzenia stosowną uchwałą przez Zarząd Związku.