Kalendarz WZSS 2020

Poniżej publikujemy Kalendarz zawodów strzeleckich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2020. Jest to wstępna wersja tego kalendarza. W miesiącu styczniu nastąpi ponowna jego weryfikacja i dopisanie kolejnych, niezgłoszonych jeszcze imprez strzeleckich. Prosimy o pilne przesyłanie propozycji zawodów, które dotychczas nie znalazły się w opublikowanym kalendarzu.

Propozycje prosimy przesyłać zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule: "Wytyczne do Kalendarza Imprez Strzeleckich WZSS na rok 2020"

KALENDARZ IMPREZ STRZELECKICH WZSS NA ROK 2020

14 stycznia 2020 - Zaktualizowano kalendarz imprez:

  1. skorygowano błąd - zawody „Turniej Pistolet standard 2x30” WKS "GRUNWALD" w Poznaniu - właściwa data 25.04.2020,
  2. dodano zawody KŻR LOK "SNAJPER" w Poznaniu,
  3. dodano zawody kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych,
  4. dodano zawody SKS "INTERCONTINENTAL" w Pile.

Zarząd Związku rozpoczyna proces tworzenia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2020. W związku z powyższym, poniżej publikujemy wytyczne dotyczące zasad zgłoszenia zawodów do Kalendarza Imprez Strzeleckich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2020. Poniższe wytyczne obejmują również zasady sporządzania komunikatów z zawodów strzeleckich. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń według wskazanych zasad. Ponadto przypominamy o zmianie numeru konta bankowego naszego Związku.

Pobierz dokumenty:

  1. Wytyczne w formacie .pdf
  2. druk zgłoszenia (excel .xls)
  3. druk zgłoszenia (wersja .pdf)
  4. druk zgłoszenia (wersja .ods - open format)