LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

21 kwietnia minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk uczestniczyła w wideokonferencji ministrów sportu Unii Europejskiej, poświęconej wpływowi pandemii koronawirusa na sektor sportu. Dyskusji przewodniczył Tomislav Družak, sekretarz stanu w chorwackim resorcie sportu.

Podczas rozmowy, której inicjatorką była polska minister sportu, poruszone zostały tematy zaproponowane przez prezydencję chorwacką, związane między innymi ze:

  • wsparciem dedykowanym sektorowi sportu na poziomie krajowym i unijnym, mającym na celu pomoc w przezwyciężeniu negatywnych skutków pandemii COVID-19,
  • zapewnieniem ciągłości treningu i przygotowań sportowców,
  • zwiększaniem aktywności fizycznej obywateli przy jednoczesnym zapewnieniu ich bezpieczeństwa,
  • strategią wyjścia z obostrzeń i wznowieniem działalności sektora sportu po pandemii.

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU