Mając na uwadze dobro wszystkich zawodników, trenerów, sędziów, a także działaczy sportu strzeleckiego, w obliczu rozprzestrzeniającego się zagrożenia wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, działając w oparciu o decyzje i zalecenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pani Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego rekomenduje wszystkim swoim członkom odwołanie wszystkich zaplanowanych w najbliższym czasie zawodów i imprez strzeleckich, w szczególności tych objętych kalendarzem imprez na rok 2020.

Zgodnie z zaleceniami płynącymi ze wszystkich instytucji państwowych, odpowiedzialnych za ochronę zdrowia obywateli rekomendujemy również, by odwołać wszystkie treningi z młodzieżą, a w szczególności niewysyłanie zawodników na zawody i zgrupowania. Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, opublikowanym na stronie internetowej, które cytujemy poniżej.

Odwołane zawody oraz akcje szkoleniowe (źródło pzss.org.pl)

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wszystkie zaplanowane akcje szkoleniowe KN zostają odwołane. PZSS zaleca również przeniesienie na inny termin zaplanowanych zawodów strzeleckich.

Informujemy, że odwołane akcje szkoleniowe, w miarę możliwości zostaną przeprowadzone w najbliższym możliwym terminie. O zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie PZSS i Facebooku. Prosimy o śledzenie kalendarza zawodów PZSS.

W związku z powyższym odwołany zostaje także Egzamin na Patent Strzelecki, który był zaplanowany na sobotę 21 marca 2020 roku w Gostyniu.

Powyższe rekomendacje obowiązują do odwołania. O zmianie stanowiska Zarządu WZSS będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej i Facebook'a.