Informujemy, że zmianie uległ numer konta bankowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Nowy numer jest następujący:

Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Poznaniu 
Plac Wolności 15, 60-967 Poznań

Nr konta: 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat do Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na nowy, podany powyżej, numer konta.