Zgodnie z podjętą w dniu 20 kwietnia 2023 roku Uchwałą Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień 24 maja 2023 roku - środa, w pierwszym terminie – o godz. 17.00 oraz w drugim terminie – o godz. 17.15. Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie: Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3.

Poniżej publikujemy do zapoznania następujące materiały:

Projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 24 maja 2023 r.

Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 24 maja 2023 roku

Sprawozdanie za rok 2022 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część finansowa

Sprawozdanie za rok 2022 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku

Sprawozdanie za rok 2022 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – realizacja przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 – Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego (bilans)

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 29 czerwca 2022 r.