W dniu 1 grudnia 2021 roku, na swoim posiedzeniu, Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadził zmiany w przepisach wewnętrznych Związku. Poniżej publikujemy nowe regulaminy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

Prosimy o zwrócenie uwagi na bardzo duże zmiany w tabeli opłat. Dotyczą one przede wszystkim klubów strzeleckich, które nie prowadzą szkolenie w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Dla tych klubów opłaty roczne na rzecz PZSS wzrastają do 1 500,00 zł, z czego:

  • 1 000,00 zł to opłata za wydanie licencji klubowej na rok następny (poprzednia opłata to 500,00 zł),
  • 500,00 zł to roczna składka członkowska klubu w PZSS (poprzednia opłata to 50,00 zł)

Jednocześnie informujemy, że dla klubów szkolących dzieci i młodzież opłaty pozostały bez zmian, na poziomie 50,00 zł, zarówno składka członkowska, jak i opłata licencyjna. Ponadto zmieniła się zasada zaliczenia startów dzieci i młodzieży, do zniżki obu opłat. Dotychczas brano pod uwagę wszystkie imprezy z kalendarza PZSS i WZSS. Od 1 stycznia 2022 roku wykaz zawodów objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym, będzie ograniczony do czterech imprez:

  • Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
  • Mistrzostwa Polski Juniorów,
  • Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa Polski juniorów młodszych)
  • Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.

Tylko starty zawodników w podanych powyżej zawodach, będą dawały możliwość uzyskania zniżek w opłatach na rzecz PZSS.

Ponadto wzrasta opłata za pierwszą licencję klubową z 1 000,00 zł do 5 000,00 zł. Wpłata ta dotyczy nowych klubów, które chcą wstąpić do PZSS i otrzymać pierwszą licencję klubową.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie PZSS, wszystkie wpłaty, dla których wnioski wpłynęły przed 1.01.2022 zachowują ważność według starej tabeli opłat. Kluby, które uzyskały już przedłużenie licencji oraz, których postępowania licencyjne rozstały rozpoczęte przed 1.01.2022 NIE MUSZA DOKONYWAĆ DOPŁAT!

Jednocześnie informujemy, że WZSS dokonał opłaty, z tytułu składki członkowskiej klubów w PZSS, co oznacza, że wszystkie kluby zrzeszone w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego mają uregulowaną składkę członkowską w PZSS na rok 2022.