Z głębokim żalem łączymy się z naszym kolegą, członkiem Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Markiem Zimnochem, który w ostatnich dniach stracił oboje rodziców, którzy zmarli po nękającej nas wszystkich w ostatnim czasie chorobie. Wobec ciosu, który spadł na rodzinę Marka, niełatwo znaleźć słowa pociechy. Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić. Przypominamy, że Ryszard Zimnoch, ojciec Marka, to wybitny działacz strzelecki i sędzia, Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, który razem ze swoim synem czynnie działał w strukturach tego Związku. Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia przekazuje Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Cześć Ich pamięci!!!