Odstąpienie od przygotowań i organizacji XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Łódzkie 2020”. O takiej decyzji zostało poinformowane Ministerstwo Sportu.

Decyzja ta została podjęta przez Zarządu Województwa Łódzkiego i Zarząd Łódzkiej Federacji Sportu, przedmiotem których była ocena możliwości zabezpieczenia medycznego, sanitarnego i organizacyjnego (w tym m.in. transportu uczestników, zakwaterowania i wyżywienia, przygotowania, zabezpieczenia obiektów i sprzętu w czasie zawodów). Strony wspólnie wypracowały w formie Porozumienia stanowisko o odstępują od podpisania umowy na przygotowanie i organizację XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Łódzkie 2020”.

Jednocześnie Łódzka Federacja Sportu wyraziła nadzieję, że odpowiedzialne, przemyślane i poparte wnikliwą analizą zagrożeń, stanowisko Władz Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiej Federacji Sportu, nie wpłynie na System Sportu Młodzieżowego i utrzymane zostanie w przyszłości impreza sportowa tego rodzaju.

Źródło: Łódzka Federacja Sportu