Znamy już nowe przepisy, dotyczące III etapu odmrażania sportu. W dniu 16 maja 2020 roku opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Najbardziej interesujący nas przepis zawarty został w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret 8, który brzmi następująco:

„- na otwartych i zamkniętych strzelnicach, przy czym na jednej osi strzeleckiej może przebywać w tym samym czasie liczba osób nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich na tej osi i 1 trener korzystające z tego obiektu, z wyłączeniem jego obsługi,”

Zapraszamy do lektury całego rozporządzenia, w którym zawarte zostały ogólne normy korzystania z obiektów sportowych. Z niecierpliwością czekamy na kolejny etap odmrażania sportu, który pozwoli na jeszcze szerszy powrót na nasze obiekty.