Członkowie Zespołu ds. atestacji strzelnic Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Wojciech Hajdasz
Kazimierz Sadowski
Andrzej Tomasik
Jerzy Hyży
Apolinary Teleżyński

Stanisław Majtas
Ryszard Kapłon
Feliks Mielczarek
Michał Wojtasiewicz
Stanisław Kopaniarz

Skład powołany Uchwałą nr 14 / 2010 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw atestacji strzelnic Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.